Oferta

Firma Formid posiada kompleksową ofertę świadcząc przy tym usługi najwyższej jakości w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów.

Naszą ofertę kierujemy do:

  • Klientów indywidualnych
  • Klientów korporacyjnych, przemysłowych i biznesowych
  • Samorządów
  • Wspólnot i spółdzielni

Przyjmujemy odpady:

  • Niebiezpieczne, w tym: różnego rodzaju oleje, baterie i akumulatory, filtry i sorbenty
  • Inne niż niebezpiecznie, w tym: odpady gumowe i opony, papier i tektura, tworzywa sztuczne, drewno, szkło, tekstylia, sorbenty, płyny, metale żelazne i nieżelazne, aluminium, minerały